• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

“อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี

วันที่เผยแพร่ : 16/10/2020 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี
 • “อธิบดีณัฐพล” นำเหล่าข้าราชการ กสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคฤหบดี

กรุงเทพฯ 16 ตุลาคม 2563 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี นายเจตนิพิฐ รอดภัย และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดคฤหบดี บางพลัด ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี โดยมี นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ร่วมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้ทั้งสิ้น 7,626,005.23 บาท ทั้งนี้ กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวง นอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง แต่ปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเกิดกฐินพระราชทาน เพื่อเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้ และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยตามกำลังศรัทธา ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน /ภาพข่าว