• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

"อธิบดีณัฐพล" นั่งหัวโต๊ะรับฟังแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)

วันที่เผยแพร่ : 31/07/2020 | เผยแพร่โดย : somjair

  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c

กรุงเทพฯ 30 กรกฎาคม 2563 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมระดมสมองเพื่อพัฒนาการจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) พร้อมด้วย นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และตัวแทนจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท

 

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนในการส่งเสริมผลักดันนโยบายจากภาครัฐหรือหน่วยงานส่งเสริม กลุ่มนักวิชาการอิสระ ที่เคยมีส่วนร่วมในการพัฒนา อบรมผู้ประกอบการ กลุ่มสมาคมธุรกิจ กลุ่มผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการ NEC เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางและหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ทั้งด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านองค์ความรู้ กรอบแนวทางการอบรม ด้านการส่งเสริมและต่อยอด เชื่อมโยงผู้ประกอบการ และด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาโครงการให้เหมาะสมต่อไป ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว