• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

กสอ. หนุน SMEs ปรับกลไกการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤต COVID-19

วันที่เผยแพร่ : 27/03/2020 | เผยแพร่โดย : somjair

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • กสอ. หนุน SMEs ปรับกลไกการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤต COVID-19
 • กสอ. หนุน SMEs ปรับกลไกการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤต COVID-19
 • กสอ. หนุน SMEs ปรับกลไกการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤต COVID-19
 • กสอ. หนุน SMEs ปรับกลไกการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤต COVID-19
 • กสอ. หนุน SMEs ปรับกลไกการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤต COVID-19
 • กสอ. หนุน SMEs ปรับกลไกการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤต COVID-19
 • กสอ. หนุน SMEs ปรับกลไกการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤต COVID-19
 • กสอ. หนุน SMEs ปรับกลไกการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤต COVID-19
 • กสอ. หนุน SMEs ปรับกลไกการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤต COVID-19
 • กสอ. หนุน SMEs ปรับกลไกการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤต COVID-19
 • กสอ. หนุน SMEs ปรับกลไกการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤต COVID-19

กรุงเทพฯ 27 มีนาคม 2563 – นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทางออนไลน์ หลักสูตร "พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook" ร่วมด้วย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยมี นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กสอ. กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร กสอ.

 

การอบรมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้โครงการปั้น SMEs ค้าออนไลน์สู้วิกฤตโควิด-19 โดยเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อบรมผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการได้เข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมาก รวมถึงได้เรียนรู้เพื่อปรับตัวธุรกิจในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 ที่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแก่ผู้ประกอบการแบบ offline ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปสนใจเข้าอบรมกว่า 1,200 คน โดยมีวิทยากรที่เชียวชาญด้าน Digital Marketing มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ 

### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว