• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

วันที่เผยแพร่ : 29/06/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

เนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร