• small-font
 • medium-font
 • large-font
icon-search
CIO

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

 • 21
  ก.ค. 2563
  กสอ. ติวเข้มบุคลากรพร้อมเดินหน้าให้คำปรึกษาด้านธุรกิจผ่านศูนย์ SSRC

  กรุงเทพฯ 20 กรกฎาคม 2563 – นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นผู้ให้บริการปรึกษาทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ (DIProm’ s SMART Consultant) เพื่อการฟื้นฟูและเติบโตของ SMEs  ร่วมด้วย คณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  โดยมี นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสอ. กล่าวรายงาน ณ ห้อง The Lounge ชั้น 10 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ   การฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ กสอ.ให้สามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ขอรับบริการความช่วยเหลือผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SSRC : SME Support & Rescue Center) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มทักษะการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เบื้องต้น เช่น การฟื้นฟูและการเติบโตของธุรกิจ  กลยุทธ์การวางตำแหน่งทางธุรกิจ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ การเริ่มต้นกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้งหลังวิกฤต การบริหารจัดการด้านโรงงานและอุตสาหกรรมการผลิต การจ้างงานในภาวะวิกฤต หลักการตลาดในภาวะวิกฤต การฟื้นฟูการบริการในภาวะวิกฤต เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการให้บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปในการปรับตัวและมองหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจต่อไป   ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว  

 • 01
  มิ.ย. 2563
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “การวางแผนและการบริหารเพื่อการอยู่รอดและเติบโตสำหรับผู้ประกอบการในภาวะวิกฤต”

  กสอ. จัดบ่มเพาะผู้ประกอบการออนไลน์ เพื่อสามารถรับมือและบริหารธุรกิจให้ผ่านพ้นสภาวะวิกฤต COVID-19 และหวังสร้างที่ปรึกษาทางธุรกิจยุคใหม่   กรุงเทพฯ 1 มิถุนายน 2563  นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “การวางแผนและการบริหารเพื่อการอยู่รอดและเติบโตสำหรับผู้ประกอบการในภาวะวิกฤต” ร่วมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ณ ห้อง DIProm Co-Working Space ชั้น 3 อาคาร กสอ.   การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) โดยการอบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meeting เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ได้รับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและสามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้ รวมถึงสามารถวางแผนธุรกิจเพื่อรองรับต่อสถานการณ์วิกฤตในอนาคต ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม ดังกล่าว สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการรายอื่นได้เช่นเดียวกันและยังสามารถพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษาในเครือข่ายของ กสอ. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อไปได้   ณ ห้อง DIProm Co-Working Space ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563