• small-font
  • medium-font
  • large-font
icon-search
ข่าวสาร

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

โครงการคัดเลือกวิสาหกิจไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน World Expo 2020 DUBAI

วันที่เผยแพร่ : 02/03/2020 | เผยแพร่โดย : abhimuk

 สมัครด่วน โครงการคัดเลือกวิสาหกิจไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน World Expo 2020 Dubai 

 ระยะเวลารับสมัคร วันนี้ - 31 มีนาคม 2563

 สมัครด่วน รับแค่ 40 กิจการเท่านั้น ส่งใบสมัครก่อนมีสิทธิก่อน เต็มแล้วเต็มเลย ไม่รับเพิ่ม

 ร่วมจัดแสดงสินค้าช่วงเทศกาลนวัตกรรมของ Thailand Pavilion (17 ม.ค. - 20 ก.พ. 64) แบ่งเป็น

Food ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. - 2 ก.พ. 64  และ  Non - Food ระหว่างวันที่ 3 - 20 ก.พ. 64

- เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในประเทศ 2 วัน 

- เจรจาและจับคู่ธุรกิจ ณ เมืองดูไบ 

- ศึกษาดูงาน เช่น ตลาดอาบูดาบี ศูนย์กระจายสินค้า Global Village ฯลฯ 

 ผู้ประกอบการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าอาหาร  ค่าที่พัก ฯลฯ

 

 

 

 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทร : 02 202 4529 และ 06 5985 7319 (คุณแววพงศ์)

E-mail : dipdubaiexpo@gmail.com