544

รายละเอียดข่าว
นายวีรนันท์ นีลดานุวงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุม โครงการ"อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน" ในเขตพื้นที่ภาคใต้
ประกาศเมื่อ30/11/2012   ผู้ชม433   share: Post to Facebook  
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 

                 นายวีรนันท์ นีลดานุวงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุม โครงการ "อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน" ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  ทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการปลูกต้นไม้ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม , เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา , เทศบาลตำบลคูเต่า , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา , สมาคมน้ำยางข้นไทย , ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย , เครือข่าย OTOP สงขลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 รวมจำนวน 50 คน  Return