544

จำนวนผู้เข้าชม
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าว ผอ.วิจักขณ์ รัตนสุวรรณ เปิดการฝึกอบรมฯ หลักสูตรการตัดเย็บเส...
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกร... : 27/06/2016
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 565 items in 57 pages
11 1/1/2559 - 1/1/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
เชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปิดลงทะเบียน
12 1/3/2559 - 1/3/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปิดลงทะเบียน
13 23/5/2559 - 23/5/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ปิดลงทะเบียน
14 13/6/2559 - 13/6/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
เพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์ ปิดลงทะเบียน
15 27/2/2559 - 27/2/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
สร้างเสริมผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปิดลงทะเบียน
16 21/6/2559 - 21/6/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง ปิดลงทะเบียน
17 2/6/2559 - 2/6/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ฝึกอบรมระยะยาว (20 วัน) พัฒนาผู้ปรักอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ปิดลงทะเบียน
18 16/5/2559 - 16/5/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
การวางแผนการซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ ปิดลงทะเบียน
19 20/6/2559 - 20/6/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
พัฒนาบุคลากรด้าน Embedded & Automation ในภาคอุตสาหกรรม ปิดลงทะเบียน
20 22/6/2559 - 22/6/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed