รับแจ้งเหตุร้องเรียน

544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหก...
นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ร่วมประ... : 12/02/2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 260 items in 26 pages
11 12/1/2559 - 12/1/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลา ปิดลงทะเบียน
12 26/1/2559 - 26/1/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ต่อยอยอดการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปิดลงทะเบียน
13 18/1/2559 - 18/1/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปิดลงทะเบียน
14 1/1/2559 - 1/1/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ปรึกษาแนะนำ (กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล) ปิดลงทะเบียน
15 15/2/2559 - 15/2/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกการเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์ ปิดลงทะเบียน
16 1/3/2559 - 1/3/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ฝึกอบรมระยะยาว (13 วัน)ถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ NEC สาขาธุรกิจทั่วไป ปิดลงทะเบียน
17 1/1/2559 - 1/1/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ปิดลงทะเบียน
18 26/1/2559 - 26/1/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปิดลงทะเบียน
19 11/2/2559 - 11/2/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปิดลงทะเบียน
20 5/3/2559 - 5/3/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed