รับแจ้งเหตุร้องเรียน

544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว อธิบดี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ให้เกียรติสัมภาษณ์ "นิตรสาร SME ชี้...
ณ ห้องรับรอง อสอ.ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 : 02/12/2015
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าวศภ.5 กสอ.ประชุมคณะปฏิบัติงานโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดค...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ประชุมคณะปฏิบัติงาน... : 02/12/2015
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 859 items in 86 pages
11 28/8/2558 - 28/8/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ร้านเสื้อสวย) จ.อุดรธานี ปิดลงทะเบียน
12 13/8/2558 - 13/8/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมกระเป๋าผ้าด้นมือ) จ.สิงหบุรี ปิดลงทะเบียน
13 17/8/2558 - 17/8/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ชลาลัย) จ.กรุงเทพฯ ปิดลงทะเบียน
14 28/6/2558 - 28/6/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มหัถตกรรมผักตบชวาสันป่าม่วง) จ.พะเยา ปิดลงทะเบียน
15 23/9/2558 - 23/9/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (กิมอิ๊ว) จ.ราชบุรี ปิดลงทะเบียน
16 7/9/2558 - 7/9/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มน้ำปลาบ้านหนองม่วง) จ.กาญจนบุรี ปิดลงทะเบียน
17 28/6/2558 - 28/6/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (เพลินจัง) จ.พิจิตร ปิดลงทะเบียน
18 1/4/2558 - 1/4/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปิดลงทะเบียน
19 1/9/2558 - 1/9/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
คลินิคอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ปิดลงทะเบียน
20 22/1/2558 - 22/1/2558
( ระยะเวลาทั้งวัน )
Lean Manufacturing Kaizen (8 Mandays) ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed