รับแจ้งเหตุร้องเรียน

544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (นางวีระวรรณ ปัณฑ...
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (นางวีระวรรณ ปัณฑรสูตร) และคณะเจ้าหน... : 27/04/2015
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าวนายสันทิส สอนมูลปิ่น ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาภูมิปัญญาและนวัตกรร...
นายสันทิส สอนมูลปิ่น ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาภูมิปัญญาและนวัตกร... : 27/04/2015
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ภาพประกอบข่าวเรื่อง ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม...
ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรร... : 27/04/2015
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 604 items in 61 pages
11 1/1/2558 - 30/9/2558
( เวลา 00:01 - 00:09 )
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ครั้งที่ 1 โรงแรมลักซอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 โรงแรมลักซอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี, ปิดลงทะเบียน
12 1/4/2558 - 31/8/2558
( เวลา 00:04 - 00:08 )
ปรึกษาแนะนำเชิงลึก (โรงงาน ปู่น ปู้น เซรามิก แอนด์อาร์ต) ปิดลงทะเบียน
13 7/1/2558 - 30/9/2558
( เวลา 00:01 - 00:09 )
ให้คำปรึกษาแนะนำ (8 Mandays) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น ปิดลงทะเบียน
14 7/1/2558 - 30/9/2558
( เวลา 00:01 - 00:09 )
ให้คำปรึกษาแนะนำ (8 Mandays) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น ปิดลงทะเบียน
15 6/2/2558 - 30/9/2558
( เวลา 00:02 - 00:09 )
ให้คำปรึกษาแนะนำ (8 Mandays) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น ปิดลงทะเบียน
16 1/2/2558 - 30/7/2558
( เวลา 00:02 - 00:07 )
การประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรแปรรูป ปิดลงทะเบียน
17 1/2/2558 - 30/7/2558
( เวลา 00:02 - 00:07 )
การประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมสนับสนุน ปิดลงทะเบียน
18 1/2/2558 - 31/7/2558
( เวลา 00:02 - 00:07 )
การประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปิดลงทะเบียน
19 18/5/2558 - 20/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค Lean Six Sigma โรงแรมปั้นหยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปิดลงทะเบียน
20 9/3/2558 - 31/3/2558
( เวลา 00:03 - 00:03 )
พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการการผลิต ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed