รับแจ้งเหตุร้องเรียน

544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จัดสัมมนาภายใต้โครงการพัฒนาศ...
โดย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 นายรุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ กล่าวรายงาน... : 26/05/2016
ข่าวกิจกรรม
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ภาพประกอบข่าวศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ขอประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้าง...
ติดต่อสอบถามและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม... : 26/05/2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 505 items in 51 pages
11 17/5/2559 - 17/5/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 312 จังหวัดตราด ปาล์มสวยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด ปิดลงทะเบียน
12 23/4/2559 - 23/4/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการผลิต กลุ่มนิคมทอผ้าลานข่อย ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปิดลงทะเบียน
13 9/4/2559 - 9/4/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก ปิดลงทะเบียน
14 19/4/2559 - 19/4/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
เทคโนโลยีการผลิต ซ่อมบำรุงและสิ่งแวดล้อม ปิดลงทะเบียน
15 5/3/2559 - 5/3/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปิดลงทะเบียน
16 28/2/2559 - 28/2/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปิดลงทะเบียน
17 25/4/2559 - 25/4/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
เพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์ ปิดลงทะเบียน
18 13/1/2559 - 13/1/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : เตรียมความพร้อมการเข้าสู ปิดลงทะเบียน
19 13/1/2559 - 13/1/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : เตรียมความพร้อมการเข้าสู ปิดลงทะเบียน
20 29/3/2559 - 29/3/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ฝึกอบรม/ปรึกษาแนะนำ/ศึกษาดูงาน CIMED ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed