544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรว...
ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 : 26/08/2016
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าวสมาคมเผาอิฐ บ้านแม่ไร่ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรา...
สมาคมเผาอิฐ บ้านแม่ไร่ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซร... : 26/08/2016
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ภาพประกอบข่าวสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "จะสร้างยาน...
การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ.ต... : 19/08/2016
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 601 items in 61 pages
11 12/1/2559 - 12/1/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกทั่วไป กลุ่มจักสานเส้นใยพืช-พลาสติก บ้านพรุสมภาร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ปิดลงทะเบียน
12 24/5/2559 - 24/5/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
สัมมนาศึกษาดูงานและเข้าโรงงานด้านเทคโนโลยีเกษตรแปรรูป ปิดลงทะเบียน
13 24/6/2559 - 24/6/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
การใช้เครื่องมือ Mobile Application บนมือถือ เพื่อลดต้นทุนการทำธุรกิจ ปิดลงทะเบียน
14 12/7/2559 - 12/7/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวโน้มและกลยุทธ์การตลาดดิจิตัลธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารของไทยในยุค AEC ( ปิดลงทะเบียน
15 16/5/2559 - 16/5/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและเชื่อมโยงธุรกิจ ปิดลงทะเบียน
16 21/6/2559 - 21/6/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกทั่วไป ปิดลงทะเบียน
17 29/6/2559 - 29/6/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 4 โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จ.สุมทรปราการ ปิดลงทะเบียน
18 2/1/2559 - 2/1/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
การเรื่ยนการสอนตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม) ปิดลงทะเบียน
19 20/5/2559 - 20/5/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดตั้งธุรกิจและการจัดการ" อาคารเทคโนโลยีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัลบุรี ปิดลงทะเบียน
20 2/1/2559 - 2/1/2559
( ระยะเวลาทั้งวัน )
การเรื่ยนการสอนตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมศิลป์) ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed