รับแจ้งเหตุร้องเรียน

544

จำนวนผู้เข้าชม
ภาพประกอบข่าว รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์) ต...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รายงานผลการดำเนินง... : 02/03/2015
ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบข่าวศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 มอบเงินให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 มอบเงินให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม... : 03/03/2015
ข่าวฝาก/ข่าวสมัครงาน
ภาพประกอบข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่...
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จ.นครราชสีมา เพื่อดำเนินการส... : 03/03/2015
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Category :
select
ชื่อหลักสูตร :
สถานที่จัดงาน :
select
เดือน / ปี ที่จัดงาน :
select
select
การลงทะเบียน :
select
ลำดับวัน/เวลาหลักสูตรสถานที่ลงทะเบียน
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 440 items in 44 pages
11 1/5/2558 - 30/5/2558
( เวลา 00:05 - 00:05 )
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านกระบวนการผลิต ปิดลงทะเบียน
12 1/2/2558 - 28/2/2558
( เวลา 00:02 - 00:02 )
ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านกระบวนการผลิต ร้านอดุลย์การช่าง 165 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปิดลงทะเบียน
13 24/2/2558 - 30/3/2558
( เวลา 00:02 - 00:03 )
ฝึกอบรมระยะยาว (20 วัน) พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ปิดลงทะเบียน
14 24/2/2558 - 26/2/2558
( เวลา 00:02 - 00:02 )
ฝึกอบรมระยะสั้น (3 วัน) กลยุทธ์การตลาดและรับ AEC ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ปิดลงทะเบียน
15 20/2/2558 - 20/5/2558
( เวลา 00:02 - 00:05 )
เจาะเทคนิคการผลิตรองเท้าบู้ทโดยช่างอิตาลี ปิดลงทะเบียน
16 16/2/2558 - 30/9/2558
( เวลา 00:02 - 00:09 )
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่นสาขาเครื่องหนังและรองเท้า ปิดลงทะเบียน
17 1/1/2558 - 31/1/2558
( เวลา 00:01 - 00:01 )
บริการข้อมูลและปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ปิดลงทะเบียน
18 13/1/2558 - 30/9/2558
( เวลา 00:01 - 00:09 )
ปรึกษาแนะนำเชิงลึกท่วไป ( 8 Man-day) โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ( อาหารฮาลาล) ปิดลงทะเบียน
19 13/1/2558 - 30/9/2558
( เวลา 00:01 - 00:09 )
ปรึกษาแนะนำเชิงลึกท่วไป ( 8 Man-day) โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ( อาหารฮาลาล) ปิดลงทะเบียน
20 13/1/2558 - 30/9/2558
( เวลา 00:01 - 00:09 )
คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกท่วไป ( 8 Man-day) โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ( อาหารฮาลาล ปิดลงทะเบียน
: เปิดให้ลงทะเบียน: ปิดการลงทะเบียน: เต็ม
Export      RSS RSS Feed